Muž opakovaně slovně a fyzicky napadal svoji manželku a z obydlí byl vykázán. Dosud nehodnoceno.

Na obvodním oddělení v Sušici přijali policisté oznámení o opakovaném napadání v místě bydliště. V době od 25. června do 25. července tohoto roku třiapadesátiletý muž z obce na Sušicku ve společném bytě slovně vyhrožoval své manželce újmou na zdraví i ženu fyzicky napadl. Žena byla následně ošetřena u lékaře.

Muž byl ze společného obydlí vykázán na dobu deseti dnů.

Vykázání trvá po dobu 10 dnů a lze osobu vykázat ze společného obydlí, pokud na základě zjištěných skutečností a s ohledem na předcházející útoky předpokládat, že se osoba dopustí nebezpečného útoku proti životu, zdraví nebo svobodě nebo zvlášť závažného útoku proti lidské důstojnosti.

Vykázaná osoba je povinna opustit neprodleně prostor vymezený policistou v potvrzení o vykázání, zdržet se vstupu do prostoru a zdržet se styku nebo navazování kontaktu s ohroženou osobou.

V první polovině roku 2016 bylo vykázáno v Plzeňském kraji z obydlí již 16 lidí, v celé republice šlo o 672 případů. Nejvyšší počet vykázání provedli policisté v Olomouckém kraji. Zákon o vykázání z obydlí platí od 1. 1. 2007, od té doby do června 2016 bylo v celé republice uplatněn u 10 933 lidí.

Ohodnoťte, prosím, tento článek